сфера на пълномощия

сфера на пълномощия
словосъч. - власт, пълномощия, юрисдикция, подсъдност, компетентност, компетенция, подведомствена област

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • пълномощия — същ. власт, юрисдикция, подсъдност, компетентност, компетенция, подведомствена област, сфера на пълномощия …   Български синонимен речник

  • компетентност — същ. вещина, умение, знания, познания, способност, опитност, умелост, осведоменост, авторитет, компетенция, специалност същ. власт, пълномощия, юрисдикция, подсъдност, подведомствена област, сфера на пълномощия същ. област, сфера същ. обсег,… …   Български синонимен речник

  • компетенция — същ. компетентност, вещина, умение, знания, познания, способност, опитност, умелост, осведоменост, авторитет, специалност същ. власт, пълномощия, юрисдикция, подсъдност, подведомствена област, сфера на пълномощия същ. област, сфера същ. обсег,… …   Български синонимен речник

  • власт — същ. господство, владичество, мощ, авторитет, могъщество, сила, надмощие, хегемония същ. управление, началство същ. влияние, въздействие, натиск, давление същ. ръководство, контрол същ. разполагане, владеене същ. пълномощ …   Български синонимен речник

  • подведомствена област — словосъч. власт, пълномощия, юрисдикция, подсъдност, компетентност, компетенция, сфера на пълномощия …   Български синонимен речник

  • подсъдност — същ. власт, пълномощия, юрисдикция, компетентност, компетенция, подведомствена област, сфера на пълномощия …   Български синонимен речник

  • юрисдикция — същ. власт, пълномощия, подсъдност, компетентност, компетенция, подведомствена област, сфера на пълномощия …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”